Uderz w bębny!

! Korzyści Korzyści Korzyści !      

 • Zwiększają umiejętność koncentracji – W trakcie grania na bębnach uwaga naturalnie płynie do rąk, uszu i całego ciała, które odczuwają wibracje i rytm wygrywany przez grupę. Bęben skupia na sobie zarówno uwagę początkującego, który stara się właściwie powtórzyć rytm, jak i zaawansowanego uczestnika, który – przy akompaniamencie pozostałych bębnów – skupia się na improwizacji lub ćwiczy trudniejsze techniki.
 • Pobudzają kreatywność – biorąc instrument do rąk wchodzimy na nową ścieżkę doświadczania siebie i Życia. Uczymy się najpierw wydobywać proste dźwięki z bębna, aby na następnych etapach cieszyć się odkrywaniem i kreowaniem rytmów i wibracji, jakie daje nam ten najstarszy instrument świata. Raz obudzona kreatywność zaczyna mieć pozytywny wpływ na pozostałe sfery życia....
 • Rozwijają umiejętności działań zespołowych – grupa bębniarska to również zespół ludzi, którzy – poza dobrą zabawą – odgrywają również pewne role. Aby wszyscy uczestnicy mogli poczuć pozytywny wpływ wibracji, muszą trzymać się pewnych reguł muzycznych. Dobra praca zespołowa natomiast pozwala cieszyć się owocami wspólnego grania, równym rytmem, czystą wibracją, a czasem nawet doświadczać transu czy euforii.

 • Bezpiecznie wyładowują stres – każdego dnia doświadczamy najróżniejszych sytuacji stresogennych, które najczęściej kumulują się potem w naszym ciele i umyśle. Pozwólmy zatem napięciom tym wybrzmieć się na membranie, rozładowując je tym samym. Bęben to nie skrzypce, zatem nie trzeba zbytnio obawiać się o instrument w trakcie takiej „sesji terapeutycznej”

 • Otwierają na drugiego człowieka – Rytmiczne uderzanie w bębny powoduje, że ludzie naturalnie zbliżają się do siebie i zaczynają się uśmiechać. Wspólne bębnienie jest ponad podziałami kulturowymi i społecznymi, gdyż nie używa się w nim słów, a rytm rozumie i czuje każdy.

 • Integrują i zwiększają poczucie bezpieczeństwa – Rytm bębna potrafi wprowadzić w trans, co było i jest nadal stosowane od tysięcy lat przez kultury pierwotne podczas wszelakich rytuałów plemiennych. Coraz więcej ludzi Zachodu otwiera się na takie działanie rytmu, pomagające zarówno w integrowaniu się, jak i poczuciu wewnętrznej harmonii i bezpieczeństwa. Jak grzyby po deszczu powstają tzw. Drum Circles, pozwalające uczestnikom doświadczać poczucia jedności i bezpieczeństwa w grupie.

 • Demokratyzują grupę – W trakcie warsztatów wszyscy uczestnicy są równi – na początkowym etapie nie ma podziału na role, a więc wszyscy grają te same rytmy. Ma to bardzo pozytywny wpływ na nieśmiałych, którzy mogą wyjść z własnego cienia i zagrać na równi z grupowymi liderami. Ci natomiast zaczynają naturalnie zwracać uwagę na pozostałych uczestników, otwierając się tym samym na większą aktywność innych.

 • Przezwyciężają nieśmiałość – Wiele osób przychodzi na warsztaty z pewną dozą dystansu i nieśmiałości. Jednak wspólny rytm jest tak porywający, że osoby takie szybko przełamują swoje wyobrażenia o sobie i dają się ponieść wspólnemu bębnieniu. Stopniowo dzieje się rzecz niesamowita – osoby niegdyś nieśmiałe odblokowują się i zaczynają odczuwać przyjemność współtworzenia i współistnienia w grupie.

 • Synchronizują fale oraz pracę półkul mózgowych – Granie na bębnach pomaga przekroczyć dominację jednej ze stron ciała, tzw. lateralizację. Mózg rozwija się wtedy szybciej i skuteczniej, kiedy „łamane” są jego nawykowe mechanizmy działania. Radosnym jest również doświadczenie przekraczania własnych granic, które wydawały się często być wrodzone.

 • Zwiększają ilość połączeń pomiędzy półkulami – W trakcie bębnienia obie ręce mają do wykonania tak wiele różnych zadań, że mózg zmuszony jest zwiększyć przepływ impulsów pomiędzy półkulami, aby usprawnić to zadanie. W ten sposób korzyść odnoszą również pozostałe sfery życia, gdyż mózg mamy jeden.

 • Pomagają odnaleźć wewnętrzną harmonię – bębny uważane są za jeden z najbardziej uniwersalnych instrumentów znanych człowiekowi. O ile nie każde ucho słyszy subtelności linii melodycznej, o tyle rytm i wibracja odczuwane są nawet przez niesłyszących (poprzez kościec). Stąd też każda osoba wyczulona jest na dźwięk bębna i może dzięki niemu poczuć zarówno głęboki relaks, jak i jedność z Naturą.